Informasjon

Pollenallergi

Kortisonsprøyte til behandling av sesongallergi?

Studier av eldre dato kan tyde på at kortisonsprøyter ved pollenallergi har god umiddelbar symptomlindrende effekt. Imidlertid finnes det ingen farmakokinetiske studier av behandlingen, terapiprinsippet er dårlig dokumentert, og vi vet lite om forekomsten av langtidsbivirkninger. Fageksperter tilrår at dette terapiprinsippet ved sesongallergi bør reduseres3.

Forrige side Neste side