Informasjon

Pollenallergi

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. D'Amato G, Cecchi L, D'Amato M, Annesi-Maesano I, . Climate change and respiratory diseases. European respiratory review 2014; 23 (132): 161-9.
  2. Ziska L, Knowlton K, Rogers C, et al.. Recent warming by latitude associated with increased length of ragweed pollen season in central North America. PNAS 2011; 108 (10): 4248-4251.
  3. Aadal M, Slørdal L. Glukokortikoidinjeksjoner i behandling av sesongallergi. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 186-8 . doi:10.4045/tidsskr.13.0012 DOI
  4. Astma- og allergiforbundet. Fem tegn på pollenallergi. Sist oppdatert 11.03.2021. www.naaf.no
Forrige side