Informasjon

Kontakteksem

Prognose ved kontakteksem

Ved påvist allergisk kontakteksem må du innstille seg på livslang tendens til utvikling av nye kontaktallergier. Ved kontakteksem som skyldes irritasjon, vil huden langsomt bygge opp sin motstandskraft, men hudbarrieren er først opprettet seks måneder etter at huden ser normal ut. Irritasjonseksem kan for øvrig forebygges ved å unngå kontakt med de irriterende stoffene.

Den viktigste komplikasjon som kan oppstå, er infeksjon i eksemet.

Forrige side Neste side