Informasjon

Lateksallergi

Lateksallergi er først og fremst knyttet til bruk av gummihansker. Det fører til utvikling av håndeksem og i sjeldnere tilfeller til mer alvorlig allergi.

Bruk av latekshansker har vist seg å beskytte helsearbeidere effektivt mot mange infeksjonssykdommer. Men noen helsearbeidere kan få allergiske reaksjoner ved eksponering for lateks. Antallet rapporter om slike reaksjoner har økt de senere årene, både fordi latekshansker brukes mer enn før og fordi brukerne er mer klar over allergirisikoen. Forekomsten av lateksallergi i den generelle befolkningen er funnet å være 1-2 prosent.

Hva er lateks?

I denne artikkelen refererer betegnelsen "lateks" til naturgummi som er utvunnet fra gummitreet (Hevea brasiliensis). Det finnes flere typer syntetisk lateks, men disse avgir ikke de proteinene som medfører allergiske reaksjoner.

Hva er lateksallergi?

Lateksallergi er en reaksjon på spesielle proteiner som finnes i lateks (naturgummi). Hvor mye lateks som trengs for å få en allergisk reaksjon, er ukjent, men dersom eksponeringen av lateks øker, øker også sjansen for å utvikle allergi. Hos sensitive personer kan symptomene inntre etter kun få minutter, men reaksjonen behøver ikke inntre før flere timer etter eksponering.

Reaksjonene kan være svært varierte. Milde reaksjoner kan være rødhet på huden, utslett, vabler eller kløe. Alvorligere reaksjoner kan være rennende nese, nysing, kløende øyne, sår hals og astma. I svært sjeldne tilfeller kan den eksponerte utvikle allergisk sjokk, noe som først og fremst skjer hos personer som også tidligere har hatt kraftige reaksjoner.

Hvem får lateksallergi?

Jo sterkere eksponering for lateks, jo høyere er risikoen for å utvikle lateksallergi. Blant pasienter gjelder det særlig personer som gjennomgår gjentatte kirurgiske inngrep, for eksempel barn med ryggmargsbrokk (spina bifida).

Blant helsearbeidere er det særlig de som arbeider på operasjonsstuer og dialyseavdelinger som er utsatte, blant disse er risikoen 3-doblet. Det er også en sammenheng mellom risikoen for lateksallergi og hvor lenge man har arbeidet i eksponerte yrker.

Atopikere, allergidisponerte personer, har en 4-doblet risiko for lateksallergi. Det er viktig å merke seg at ulike matallergier kryssreagerer med lateks. Det betyr at hvis du er allergisk mot blant annet avocado, banan, kiwi eller kastanjenøtt, så vil du lettere få lateksallergi. Også personer med håndeksem av andre årsaker, er i økt risiko for lateksallergi.

Diagnostikk

Sykehistorien gir ofte mistanke om diagnosen, men den er utilstrekkelig til å stille en sikker diagnose. I to studier fant man at bare 1 av 10 som oppga å ha lateksallergi, i realiteten hadde det.

De to mest aktuelle testene på lateksallergi er blodprøve med måling av spesifikke lateksallergener (IgE) og hudprikktest. Hudprikktesten er den mest følsomme og foretrukne metoden.

Behandling

Dersom du har lateksallergi, kan du redusere risikoen for eksponering ved å unngå direkte kontakt med lateks, for eksempel ved å slutte å bruke latekshansker. Også andre, naturlige gummiprodukter kan utløse allergi. Du bør derfor unngå direkte kontakt med slike produkter. I tillegg kommer en del matvarer som forårsaker kryssallergi. Vær derfor oppmerksom på at avocado, banan, kiwi, kastanjenøtter og andre planteprodukter kan forsterke tendensen til lateksallergi.

Selve eksemet behandles på vanlig måte med påsmøring av betennelsesdempende salver eller kremer med kortikosteroid.

Forebyggende behandling

Småbarn som må gjennomgå mange operasjoner, bør behandles med lateksfrie produkter - det vil si at kirurgene og operasjonssykepleierne bør bruke lateksfrie hansker.

Blant helsearbeidere er det vist at å erstatte pudrete latekshansker med lateksfrie hansker, kan forhindre utvikling av lateksallergi.

Prognose

Symptomer på lateksallergi går raskt tilbake når eksponeringen opphører, men antistoffene (IgE-verdiene) kan fortsette å være forhøyet i mer enn 5 år etter eksponering. Det betyr at om du begynner å utsette deg for lateks på nytt, så er det høy risiko for at også allergien kommer tilbake.

Vil du vite mer?