Informasjon

Allergi eller intoleranse mot biogene aminer

Biogene aminer dannes ved nedbrytning av spesielle aminosyrer i maten. Histamin er det mest fremtredende biogene aminet og kan fremkalle forgiftning hos mennesker.

Histamin hører til de såkalte biogene aminer som kan forekomme naturlig i noen matvarer. Biogene aminer dannes ved at spesielle aminosyrer omdannes via bakteriell nedbrytning, for eksempel av mat som har blitt oppbevart for varmt. Biogene aminer finnes mest i proteinrike matvarer som har gjennomgått en modningsprosess.

Hvis du spiser matvarer med høyt innhold av histamin, kan du få akutte symptomer på forgiftning. Stoffenes giftvirkning kan forøkes hvis du samtidig drikker alkohol eller tar bestemte former for medisin. Et lavt innhold av biogene aminer fører normalt ikke til noen helserisiko for mennesker.

Hvor og hvordan dannes histamin

Hvis vi oppbevarer visse matvarer ugunstig, for eksempel ved høy temperatur i lang tid, kan bakterier danne så store mengder av histamin og andre biogene aminer, at vi kan bli forgiftet.

Histamin og andre biogene aminer kan forekomme i forhøyede mengder i f.eks. rødvin, ost, spekepølse og surmelksprodukter, samt i noen fisk og fiskevarer, f.eks. tunfisk, makrell med flere. Derfor er det viktig å oppbevare slik fisk kaldt.

Histamin og andre toksiner brytes ikke ned ved koking, frysing eller etterfølgende nedkjøling. 

Symptomer på histaminforgiftning

Matvarer med høyt histamininnhold gir en brennende fornemmelse især på tungen, men også på leppene og i svelget, når du spiser dem. Det kan også komme blærer på tunge og lepper. Hvis du opplever det, skal du spytte ut maten og la være å spise resten.

Histaminforgiftning viser seg fra få minutter etter at den histaminholdige matvaren er spist. Varigheten av forgiftningen er normalt kort - få timer.

Andre symptomer på forgiftning med histamin kan være rødme i ansiktet og på hals og bryst, hodepine, kvalme, oppkast, magesmerter, oppsvulmede lepper og feber. I visse tilfeller kan man også få kløe og svimmelhet på grunn av blodtrykksfall. Ved alvorlige forgiftninger kan det komme sjokk, smerter i lungene og pustebesvær.

I Norge er det få tilfeller av histaminforgiftning per år.

Andre biogene aminer

Tilstedeværelse av andre biogene aminer kan forsterke virkningen av histamin.

Andre biogene aminer enn histamin er f.eks. tyramin, fenyletylamin, dopamin, tryptamin, serotonin, putreskin, kadaverin, spermidin, spermin og agmatin.

Pålegg

Lagrede oster inneholder biogene aminer (f.eks. histamin, tyramin). Mengden av biogene aminer kan variere fra ostetype til ostetype, og er dessuten avhengig av lagringsforholdene. Det er derfor vanskelig å gi noen generell anbefaling om dette. Smøreoster er trygge med hensyn til biogene aminer.

Fisk

Enkelte typer fisk, som tunfisk, makrell, sild og skalldyr kan inneholde biogene aminer. Rask nedkjøling av fisk til under 4°C umiddelbart etter at den er fanget, hindrer akkumulering av histamin og forgiftning.

Alkoholholdige drikker

Ulike rødvinstyper kan inneholde varierende mengder av biogene aminer. Inntak av alkohol kan for øvrig forsterke reaksjoner på biogene aminer.

Hel- og halvfabrikata/ferdigmat

Innholdet av biogene aminer oppgis ikke i ingredienslisten. Enkelte produsenter har utarbeidet lister over innholdet av biogene aminer i deres produkter.

Vil du vite mer?

Kilder

  • Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri. Histamin og andre biogene aminer, 2008.