Informasjon

Kostbehandling av cøliaki og dermatitis herpetiformis

Kostbehandling av cøliaki og den beslektede sykdommen dermatitis herpetiformis er et glutenfritt kosthold. Denne artikkelen gir deg råd om hvordan du håndterer ulike utfordringer knyttet til disse kostrestriksjonene.

Nivå av gluten i glutenfri kost

Det daglige gluteninntaket hos voksne i Vest-Europa varierer, med et middels inntak beregnet til 13 g. Studier og kostholdsundersøkelser hos personer med cøliaki, viser at 100 mg gliadin, en komponent av gluten, per dag utløser tarmskader, mens 4-34 mg gliadin over år ikke gir tarmskade. Det presiseres at det er tilnærmet umulig å prøve seg frem til en "sikker" mengde gluten i kostholdet. Mengden som tåles, varierer for mye fra person til person og innholdet i matvarer er vanskelig å anslå. Enkelte tåler svært lite gluten før de får symptomer. Disse personene bruker bare matvarer som er såkalt naturlig fri for gluten. Selv om du kan tåle en liten mengde gluten i kosten, anbefales det å ha et glutenfritt kosthold med minst mulig gluten.

Forrige side Neste side