Informasjon

Eggallergi, om tilstanden

Eggallergi kan debutere allerede i spedbarnsalderen. De allergiske reaksjonene varierer både i intensitet og form. Med årene vokser de fleste barn det av seg, slik at ganske få vil ha eggallergi i voksen alder.

Hva er eggallergi?

Egg er en av de vanligste årsakene til matallergi hos barn. Symptomer på eggallergi oppstår fra noen få minutter til flere timer etter å ha spist egg eller mat som inneholder egg. Reaksjonen spenner fra milde til alvorlige symptomer og kan inkludere utslett, elveblest, nesetetthet, brekninger og andre mageplager. Bare sjelden er eggallergi skyld i allergisk sjokk, anafylaksi - en livstruende tilstand.

Eggallergi kan opptre så tidlig som i spedbarnsalderen og er en av de vanligste matallergiene hos små barn. De fleste barn vokser av seg eggallergien før de blir voksne. Mange barn med matvareallergi reagerer på flere matvarer, men eggallergi kan opptre alene. I noen tilfeller vedvarer tilstanden som voksen.

Neste side