Informasjon

Har jeg matvareallergi eller matvareintoleranse?

Tror du at du kan ha en matvareintoleranse? Les mer om dette her.

En fjerdedel av alle voksne oppgir at de har hatt en eller annen form for reaksjon på matvarer. Hos de yngste er slike reaksjoner enda hyppigere: En tredjedel av barn har hatt en eller annen reaksjon på en matvare innen de fyller to år. To tredjedeler av reaksjonene skyldes melk, frukt eller grønnsaker, men hos de fleste opphører reaksjonene etter kort tid.

Innen konvensjonell medisin finnes det ingen enkle tester for å påvise matvareoverfølsomhet generelt. Mange alternative behandlere tilbyr slike tester, men det er ikke dokumentert at disse viser hva de lover.

Definisjoner

Matvareallergi er en allergisk reaksjon på noe man ikke tåler, og som involverer immunsystemet. Matvareallergi gir gjennomgående akutte, raskt oppståtte plager. Antistoffer fra immunsystemet angriper partikler (allergener) i maten du reagerer på.

Matvareintoleranse er en unormal reaksjon på inntak av en eller flere matvarer. Det er en reaksjon som ikke involverer immunsystemet. Det kan ikke påvises antistoffer. Matvareintoleranse gir langsomme og mindre dramatiske reaksjoner.

Ler mer her: Matvareintoleranse og matvareallergi

Neste side