Informasjon

Har jeg matvareallergi eller matvareintoleranse?

Temaside om Korona

Mistanke om matvarereaksjon?

Munn

Umiddelbar kløe og hevelse i munnen etter inntak av visse matvarer kan skyldes at du har reagert på noe i maten. Disse plagene kan etterfølges av kvalme, oppkast og diaré. Plagene eller symptomene kan oppstå hos personer som er disponert for allergi, for eksempel pollenallergikere. Visse frukter, grønnsaker og urter som er beslektet med forskjellige typer pollen, kan gi symptomene. Fenomenet betegnes kryssallergi. Plagene er ofte verre i pollensesongen, og fenomenet kalles "oralt allergi syndrom".

Hud

Ulike typer utslett kan oppstå som følge av matvarereaksjon. Enkelte kan få elveblest (urtikaria) eller såkalte "neller" når de spiser f.eks. jordbær. Eksem som er forårsaket av mat, opptrer sjelden hos voksne. Enkelte kan få reaksjoner som rødme, røde flekker, spesielt i ansiktet eller varmefølelse. En sjelden hudsykdom (" dermatitis herpetiformis ") har sammenheng med reaksjon på gluten som finnes i kornsortene hvete, havre, bygg og rug.

Lunge, øyne, nese

Plager i lunge, øyne og nese skyldes sjelden reaksjoner på mat. Noen får likevel av og til plager med rennende nese samtidig med mageplager.

Mage og tarm

Flere sykdommer i tarmen er forårsaket av spesielle typer matvarer. Noen har reaksjoner på melk. Den hyppigste sykdommen er "laktasemangel" (laktoseintoleranse), som særlig ses hos personer fra Afrika, Asia og Sør-Europa, men også hos personer fra Norge. Disse personene har for lite av enzymet laktase som bryter ned melkesukkeret (laktose). Det er altså ikke noen allergisk tilstand. Symptomene er oppblåsthet, magesmerter og diaré etter inntak av melk. Ofte vil du selv merke dette og derfor unngå melk.

Pasienter med cøliaki vil reagere på gluten som finnes i hvete, rug, bygg, og noen ganger i havre. Det er vanskelig selv å oppdage reaksjon på gluten, fordi plagene kan være så ulike. Hyppigste plage er diaré. I tillegg til diaré kan pasienten ha gått ned i vekt og ha forskjellige mangelsykdommer, f.eks. jernmangel. Hvis du mistenker reaksjon på gluten, undersøk om andre i familien har sykdommen og om du hadde mageplager som barn. Cøliaki skyldes en intoleranse overfor gluten.

Reaksjoner i mage og tarm på andre matvarer enn melk og gluten er sjeldne. De hyppigste plagene i mage og tarm er magesmerter og diaré, mens kvalme og oppkast ses sjelden. Plagene kommer ofte 4-6 timer etter måltidet og kan derfor være vanskelig å sette i sammenheng med maten du spiser. Utslett ses ofte samtidig. Enkelte kan også få psykiske reaksjoner.

Plager fra mage og tarm kan skyldes annet enn matvareallergi/-intoleranse. Et eksempel er tilstanden "irritabel tarm" som er kjennetegnet ved plager som oppblåsthet, vekslende forstoppelse og diaré, og magesmerter. De fleste blir bedre av disse plagene ved å øke sitt fiberinntak gjennom å spise mer grove brød- og kornvarer.

Andre plager

Noen har aversjon mot å spise enkelte matvarer. Dette kan være en matvareintoleranse, fordi man tidligere er blitt syk av denne maten, men som oftest er det ikke intoleranse. Depresjon kan ses ved cøliaki. Mange har plager som de tror skyldes noe i maten. Tilstanden "kronisk tretthetssyndrom" er et eksempel på dette. Det er imidlertid ikke holdepunkter for at dette er riktig, og det er heller ikke vist at symptomene bedres med diett.

Forrige side Neste side