Informasjon

Har jeg matvareallergi eller matvareintoleranse?

Temaside om Korona

Hva gjør jeg videre?

Prøver og undersøkelser hos din vanlige lege

Hvis du fortsatt mener dine plager skyldes noe i maten, så presenter problemet ditt for din vanlige lege. Du bør ha laget en kost- og symptomliste, og fortelle hvorfor du tror du reagerer på enkelte matvarer. Dette er en god hjelp for legen og eventuelt senere for en spesialist. I tillegg kan enkelte blodprøver tas, men diagnosen kan ikke basere seg på disse blodprøvene alene. Hovedsakelig er det din sykehistorie som vil være vesentlig for din lege.

Legen din vil kunne gi deg råd om kostholdsendringer og eventuelt i tillegg gi deg medisin som kan redusere plagene. Hvis plagene er betydelige og eventuelle diettforandringer blir omfattende, vil legen henvise deg videre til spesialist. Hovedsakelig vil du bli henvist til en hudlege eller en indremedisiner med spesialitet i fordøyelsessykdommer. Både for hudlegen og spesialisten i fordøyelsessykdommer vil det være viktig å utelukke andre sykdommer og også undersøke deg med henblikk på dette.

Prøver og undersøkelser hos spesialist

Hudtester

Enkelte privatpraktiserende spesialister og allergologiske poliklinikker utfører hudtester. Det settes da en liten prikk som inneholder stoffer fra mistenkt matvare på huden. Reaksjonen på mistenkt matvare sammenlignes med den reaksjonen du får med saltvann (negativ) og den du får med histamin (positiv). Disse undersøkelsene kan gi usikre resultater og kan derfor ikke alene gi et godt svar på om du reagerer på enkelte matvarer.

Gastroskopi

Dette er en undersøkelse hvor det føres ned en bøyelig slange i mage-tarmkanalen. Det blir da samtidig tatt prøver fra tynntarmen. Vevsprøven undersøkes mikroskopisk for å se om det foreligger cøliaki eller laktasemangel (laktoseintoleranse).

Gastroskopi brukes i mindre grad enn før i diagnostikken av cøliaki og laktoseintoleranse hos barn, fordi det nå finnes gode blodprøver som med høy sikkerhet kan si om du har eller ikke har disse diagnosene.

Malabsorbsjonsundersøkelser

Det kan tas prøver som vil fortelle om du opptar næringsstoffene i matvarene i tilstrekkelig grad, men dette er ganske krevende undersøkelser og gjøres kun ved klar mistanke om mangelfullt opptak av næring i tarmen.

Dobbelblind matvareprovokasjon

I og med at de undersøkelsene som er relativt enkle, dvs. hudtester og blodprøver, ikke gir tilstrekkelig sikre svar på om du har en matvarereaksjon, kan det gjennomføres såkalte dobbelblinde matvareprovokasjoner. Ved slike undersøkelser vil dine reaksjoner på mat registreres etter at du har fått tilført maten som er mistenkt. Ved en slik test vil du ikke vite hvilken matvare som testes ut. Undersøkelsene kan gjennomføres på ulike måter. Maten kan gjemmes i annen mat, det kan gis tørrstoff av matvaren i tablettform eller maten kan settes direkte ned i magesekken gjennom en sonde.

Det er få sykehus eller poliklinikker som tilbyr denne formen for utredning, og den er ressurskrevende.

Forrige side Neste side