Informasjon

Merking av matvarer

De viktigste opplysningene som skal stå på matvaren, er:

 • Varebetegnelse
 • Hva de består av (ingrediensliste)
 • Spesielle vilkår for oppbevaring og anvendelse
 • Alkoholinnhold når innholdet av alkohol overstiger 1,2 volumprosent
 • Siste forbruksdag
  • Næringsmidler som ut fra et mikrobiologisk synspunkt er lett bedervelige og derfor etter kort tid kan utgjøre helsefare ved uriktig oppbevaring, skal merkes med ”siste forbruksdag…” etterfulgt av selve datoen. Slike matvarer kan ikke omsettes eller brukes som råvarer i nye produkter etter at datoen er gått ut
 • Best før
  • Andre næringsmidler skal merkes med ”Best før…” eller ”Best før utgangen av…” som er den datoen næringsmidlet minst beholder sine spesielle egenskaper til
 • Allergener
  • Enkelte ingredienser som er svært kjent for å gi allergi og overfølsomhetsreaksjoner, har spesielle krav til merking. Disse ingrediensene skal alltid deklareres i ingredienslisten på innpakningen med en klar referanse til råstoffet, dersom det er bearbeidet til en ny ingrediens. For eksempel skal en ingrediens som er laget med utgangspunkt i fisk, klart referere til fisk i ingredienslisten. Andre allergene ingredienser med spesielle merkekrav er glutenholdig korn, skalldyr, bløtdyr, egg, peanøtter, lupin, soya, melk og melkeprodukter (inkludert laktose), nøtter, selleri, sennep, sesamfrø og sulfitt. Også produkter som er fremstilt av disse matvarene, skal altså deklareres

Den ingrediensen som veier mest i matvaren, skal stå først i ingredienslisten, mens den ingrediensen som veier minst, skal stå sist.

Matvareprodusentene kan endre innholdet i produktene. Det er derfor nødvendig å lese ingredienslisten nøye hver gang, og du må søke ytterligere informasjon hos produsenten eller på annen måte hvis listen ikke er tilstrekkelig utfyllende.

Sammensatte matvarer som ikke er merket med ingrediensliste (for eksempel i ferskvaredisker og bakerier), bør alltid brukes med forsiktighet. Spør alltid betjeningen om hva varene inneholder. Hvis de er usikre, bør du vurdere å ikke handle den aktuelle matvaren.

Forrige side Neste side