Informasjon

Merking av matvarer

For å sikre at du eller barnet ditt unngår matvarer som ikke tåles, er det nødvendig å ha kjennskap til hva maten inneholder. Merking av matvarene er et viktig hjelpemiddel i den forbindelse.

Utilsiktet forurensing av matvarene

Diabetes, sukkeromsetningen bilde#6

Ved produksjon av matvarer kan det forekomme at rester fra tidligere produksjon sitter igjen i produksjonsutstyret og "forurenser" matvaren. I tillegg kan det i produksjonslokalet være støv som inneholder de matvarekomponenter som gir allergi, og disse kan bli blandet inn i matvaren. Denne utilsiktede innblandingen har ingen hygienisk betydning, men det er et problem for den som ikke tåler enkelte matkomponenter. Både myndigheter og produsenter arbeider med å bedre forholdene. For den som reagerer på svært små mengder, må risikoen for slik utilsiktet forurensing alltid tas i betraktning. Det er også en viss risiko for utilstrekkelig rengjøring av kokekar og "forurensing" av matvarer via kjøkkenredskaper, som sleiver og øser.

Forrige side Neste side