Informasjon

Allergi eller intoleranse mot tilsetningsstoffer

Mange mener at de reagerer på tilsetningsstoffer. Undersøkelser viser imidlertid at få virkelig reagerer på disse stoffene

Man kan reagere på enkelte konserveringsmidler, antioksidanter, fargestoffer og smaksforsterkere.
Man kan reagere på enkelte konserveringsmidler, antioksidanter, fargestoffer og smaksforsterkere.

Tilsetningsstoffer er stoffer som tilsettes matvarene under produksjon. Tilsetningsstoffer er delt inn i fire hovedgrupper: konserveringsmidler, antioksidanter, konsistensstoffer og fargestoffer. Alle har sine bestemte oppgaver. De kan for eksempel tilsettes for å øke matvarenes holdbarhet, for å bedre konsistensen eller for å gi ønsket smak eller farge. Hvert av stoffene er gitt et E-nummer, som er en felles europeisk kode. Alle tilsetningsstoffene skal være oppgitt i merkingen av matvarene, enten med fullt navn eller E-nummer.

Andre vanlig tilsetningsstoffer er søtstoffer.

Barn reagerer oftere enn voksne

Mange mener at de reagerer på tilsetningsstoffer. Undersøkelser viser imidlertid at få virkelig reagerer på disse stoffene. Data tyder på at barn reagerer oftere enn voksne. Dette er som regel barn som allerede har utviklet andre allergiske reaksjoner for eksempel eksem, fra før. For eksempel ser det ut til at noen astmatikere reagerer på konserveringsmidlene svoveldioksid og sulfitter. Dersom man reagerer på ett tilsetningsstoff, er det ingen selvfølge at man skal reagere på ett eller flere andre tilsetningsstoffer. Det er vist reaksjoner mot enkelte konserveringsmidler, antioksidanter, fargestoffer og smaksforsterkere.

Kan virke avførende

Noen antioksidanter, glutaminsyre, og beslektede forbindelser som brukes som smaksforsterkere i kjøtt og fiskeprodukter, kan i noen tilfeller gi reaksjoner. Det samme gjelder søtstoffer som f.eks sorbitol, xylitol, isomalt, mannitol, laktitol og maltitol, hvor et høyt inntak kan virke avførende.

Noen reagerer allergisk på det røde fargestoffet karmin, som brukes blant annet i kosmetikk, kaviar og godteri.

Symptomene kan være kløe, elveblest, astmaanfall, kløende utslett og hudirritasjon, spesielt rundt munnen og plager fra mage og tarm. Andre reaksjoner kan være forbigående rødme og varmefølelse i ansiktet, samt hodepine.

Vil du vite mer?

Kostråd

  • Merking av matvarer/ ingrediensliste

Sjekklister

  • Sjekkliste for barn med matvareallergi/ -intoleranse
  • Sjekkliste for voksne med matvareallergi/ -intoleranse

Om matvareallergi og matvareintoleranse

Kilder

  • Nyttig å vite om Overfølsomhet mot tilsetningstoffer - NAAFs faktaark, 2012.
  • Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet i samarbeid med Statens næringsmiddeltilsyn, Norges Astma- og Allergiforbund og Folkehelsa