Informasjon

Allergi eller intoleranse mot tilsetningsstoffer

Det er uvanlig med allergiske reaksjoner på tilsetningsstoffer, men noen kan oppleve overfølsomhetsreaksjoner.

Tilsetningsstoffer er stoffer som tilsettes matvarene under produksjon. Tilsetningsstoffer er delt inn i fire hovedgrupper: konserveringsmidler, antioksidanter, konsistensstoffer og fargestoffer. Andre vanlige tilsetningsstoffer er søtstoffer. Alle har sine bestemte oppgaver. De kan for eksempel tilsettes for å øke matvarenes holdbarhet, for å bedre konsistensen eller for å gi ønsket smak eller farge. Hvert av stoffene er gitt et E-nummer, som er en felles europeisk kode. Alle tilsetningsstoffene skal være oppgitt i merkingen av matvarene, enten med fullt navn eller E-nummer. Alle tilsetningsstoffer som skal brukes i Norge, må være godkjent av Mattilsynet.

Overfølsomhetsreaksjoner vs. allergi

Allergiske reaksjoner mot tilsetningsstoffer forekommer sjeldent. Men noen stoffer er kjent for å gi ikke-allergiske overfølsomhetsreaksjoner hos enkelte. Eksempelvis ser det ut til at noen astmatikere reagerer på konserveringsmidlene svoveldioksid og sulfitter. Benzosyre kan gi overfølsomhetsreaksjoner i huden og magebesvær. Barn med atopisk eksem kan reagere på enkelte frukter, men også sjokolade, krydder eller svinekjøtt. Selv om allergiske reaksjoner mot tilsetningsstoffer er sjeldne, forekommer også disse. Et eksempel er allergi mot det naturlige røde fargestoffet karmin, som brukes blant annet i kosmetikk, kaviar og godterier.

Dersom man reagerer på ett tilsetningsstoff, er det ingen selvfølge at man skal reagere på ett eller flere andre tilsetningsstoffer. Det er vist reaksjoner mot enkelte konserveringsmidler, antioksidanter, fargestoffer og smaksforsterkere.

Ulike symptomer

Noen antioksidanter, glutaminsyre, og beslektede forbindelser som brukes som smaksforsterkere i kjøtt og fiskeprodukter, kan i noen tilfeller gi reaksjoner. Det samme gjelder søtstoffer som f.eks sorbitol, xylitol, isomalt, mannitol, laktitol og maltitol, hvor et høyt inntak kan virke avførende.

Symptomene kan være kløe, elveblest, astmaanfall, kløende utslett og hudirritasjon, spesielt rundt munnen og plager fra mage og tarm. Andre reaksjoner kan være forbigående rødme og varmefølelse i ansiktet, samt hodepine.

Vil du vite mer?

Kostråd

Sjekklister

Om matvareallergi og matvareintoleranse

Kilder

  • Norges Astma og Allergiforbund. Tilsetningsstoffer og overfølsomhet. Sist oppdatert 25.06.2021
  • Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet i samarbeid med Statens næringsmiddeltilsyn, Norges Astma- og Allergiforbund og Folkehelsa