Informasjon

Allergi eller intoleranse mot tilsetningsstoffer

Mange mener at de reagerer på tilsetningsstoffer. Undersøkelser viser imidlertid at få virkelig reagerer på disse stoffene.

Temaside om Korona

Tilsetningsstoffer er stoffer som tilsettes matvarene under produksjon. Tilsetningsstoffer er delt inn i fire hovedgrupper: konserveringsmidler, antioksidanter, konsistensstoffer og fargestoffer. Alle har sine bestemte oppgaver. De kan for eksempel tilsettes for å øke matvarenes holdbarhet, for å bedre konsistensen eller for å gi ønsket smak eller farge. Hvert av stoffene er gitt et E-nummer, som er en felles europeisk kode. Alle tilsetningsstoffene skal være oppgitt i merkingen av matvarene, enten med fullt navn eller E-nummer. Alle tilsetningsstoffer som skal brukes i Norge, må være godkjent av Mattilsynet.

Andre vanlig tilsetningsstoffer er søtstoffer.

Barn reagerer oftere enn voksne

Mange mener at de reagerer på tilsetningsstoffer. Undersøkelser viser imidlertid at få virkelig reagerer på disse stoffene. Data tyder på at barn reagerer oftere enn voksne. Dette er som regel barn som allerede har utviklet andre allergiske reaksjoner som eksem, fra før. Eksempelvis ser det ut til at noen astmatikere reagerer på konserveringsmidlene svoveldioksid og sulfitter. Dersom man reagerer på ett tilsetningsstoff, er det ingen selvfølge at man skal reagere på ett eller flere andre tilsetningsstoffer. Det er vist reaksjoner mot enkelte konserveringsmidler, antioksidanter, fargestoffer og smaksforsterkere.

Ulike symptomer

Noen antioksidanter, glutaminsyre, og beslektede forbindelser som brukes som smaksforsterkere i kjøtt og fiskeprodukter, kan i noen tilfeller gi reaksjoner. Det samme gjelder søtstoffer som f.eks sorbitol, xylitol, isomalt, mannitol, laktitol og maltitol, hvor et høyt inntak kan virke avførende.

Noen reagerer allergisk på det røde fargestoffet karmin, som brukes blant annet i kosmetikk, kaviar og godteri.

Symptomene kan være kløe, elveblest, astmaanfall, kløende utslett og hudirritasjon, spesielt rundt munnen og plager fra mage og tarm. Andre reaksjoner kan være forbigående rødme og varmefølelse i ansiktet, samt hodepine.

Vil du vite mer?

Kostråd

  • Merking av matvarer/ ingrediensliste

Sjekklister

  • Sjekkliste for barn med matvareallergi/ -intoleranse
  • Sjekkliste for voksne med matvareallergi/ -intoleranse

Om matvareallergi og matvareintoleranse

Kilder

  • Norges Astma og Allergiforbund. Tilsetningsstoffer og overfølsomhet. Sist oppdatert 06.03.2018
  • Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet i samarbeid med Statens næringsmiddeltilsyn, Norges Astma- og Allergiforbund og Folkehelsa