Informasjon

Kost- og symptomliste

Dette skjemaet kan du bruke til å registrere hva du spiser og hvilke reaksjoner som oppstår hvis du mistenker matvareallergi eller matvareintoleranse.

Skriv ned når og hva du spiser, og når og hvilke symptomer eller plager som oppstår. Vær nøye med å skrive ned all mat du spiser, og alle plagene du får. Gjør dette i 14 dager. Hvis det ikke er tilstrekkelig plass til å registrere i skjemaene, bruk en notisbok.

Dato:    Tid: Mat:                                                                   Tid:   Symptomer:                           
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Kilder

  • Utviklet av Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet i samarbeid med Statens næringsmiddeltilsyn, Norges Astma- og Allergiforbund og Folkehelsa