Informasjon

DiGeorges syndrom

DiGeorges syndrom er en medfødt tilstand med varierende alvorlighetsgrad og symptombilde. Typiske trekk er medfødte hjertemisdannelser, lettgradig mental tilbakeståenhet, karakteristisk utseende.

Hva er DiGeorges syndrom?

Et syndrom er en tilstand som består av flere forandringer. Summen av disse forandringene utgjør syndromet. DiGeorges syndrom er en tilstand med varierende alvorlighetsgrad og symptombilde. Typiske trekk er medfødte hjertemisdannelser, lettgradig mental tilbakeståenhet, karakteristisk utseende, sviktende funksjon i biskjoldkjertlene og dermed lavt kalsiumnivå i blodet, og liten eller manglende thymus (brissel) som medfører økt tendens til å få infeksjoner.

Tidlig og riktig diagnose er viktig for å unngå medisinske komplikasjoner, for eksempel for lavt kalsium og for lavt stoffskifte (hypotyreose), og for å kunne gi nødvendig støtte og oppfølging til pasientene og deres familier.

Syndromet ble første gang beskrevet i 1965. Det antas å ramme 1 av 3000-4000 individer. Dette innebærer at 10-15 barn fødes årlig i Norge med syndromet. Det er dermed en av de hyppigste arvelige (genetiske) tilstander. Syndromet er sannsynligvis underdiagnostisert.

Neste side