Informasjon

DiGeorges syndrom

Temaside om Korona

Symptomer og tegn

Symptombilde og alvorlighetsgrad er varierende, noe som medfører at syndromet viser seg på mange ulike måter. De mest typiske forandringene er økt infeksjonstendens, mental retardasjon, lærevansker, medfødte hjertefeil, ansiktsforandringer, vekst og trivselsproblemer i barnealder. En nederlandsk undersøkelse fant at hjertefeil var debutsymptom hos 49 prosent, utviklingshemming forelå hos 16 prosent, atferdsforstyrrelser forekom hos 7 prosent, øre-nese-hals sykdommer hos 6%, psykiatriske forandringer hos 3 prosent og mental retardasjon hos 2 prosent.

Forrige side Neste side