Informasjon

Døvhet og tunghørthet hos barn

Forbigående nedsatt hørsel er svært vanlig ved ørebetennelser hos barn. Vedvarende nedsatt hørsel derimot er en tilstand som registreres hos mindre enn 1 av 1000 nyfødte. Ved 6 års alder har 2 av 1000 barn i Norge behov for høreapparat.

Hørselstap hos barn

Normal hørsel defineres av mange som å kunne høre lyder som er på 20 desibel (dB) eller lavere. En vanlig brukt inndeling av hørselstap er følgende:

  • Mildt hørselstap (20-40 dB)
  • Moderat hørselstap (41-55 dB)
  • Moderat alvorlig hørselstap (56-70 dB)
  • Alvorlig hørselstap (71-90 dB)
  • Uttalt hørselstap (over 90 dB)

Hørselstap i forhold til frekvensområde inndeles slik:

  • Lavfrekvent (under 500 Hz, Herz)
  • Middelfrekvent (501-2000 Hz)
  • Høyfrekvent (over 2000 Hz)

Alvorlig eller uttalt medfødt hørselstap betegnes i folkelig tale for døvhet. Anslagsvis har 1 pr 1000 nyfødte et moderat eller alvorlig hørselstap på begge ører - det vil si at gjennomsnittlig høreterskel er dårligere enn 40 dB i talefrekvensområdet. Bruk av nyere screeningmetoder tyder på at forekomsten av nye tilfeller er nærmere 2-3 per 1000 levendefødte per år.

Medfødt hørselstap som ikke oppdages og behandles, fører til betydelig forsinket utvikling av tale, språk og kognisjon. Basert på tidlig diagnose er habilitering av døvhet og alvorlige hørselstap blitt forbedret i dramatisk grad i løpet av de seneste årene

Neste side