Informasjon

Downs syndrom

Diagnosen

Diagnosen stilles vanligvis ved fødselen på grunn av de typiske trekkene som karakteriserer Downs syndrom.

Mistanke om Downs syndrom kan også oppstå ved ultralydundersøkelse i svangerskapet. Imidlertid er det ikke alltid mulig å påvise tilstanden ved hjelp av ultralyd.

Ved høy alder hos mor, eller annen begrunnet mistanke, er det mulig å foreta såkalt KUB-test - ultralyd + blodprøve, som kan anslå risiko for at barnet har Downs syndrom. Dersom bioteknologilovens krav er oppfylt kan det deretter tas NIPT (blodprøve) eller fostervannsprøve for å bestemme fosterets kromosomsammensetning. 

Forrige side Neste side