Informasjon

Duchennes muskeldystrofi

Behandling

Det finnes ingen helbredende behandling. Nyttige tiltak er moderat fysisk trening, for eksempel på ergometersykkel, fysioterapi for å trene muskulaturen og forhindre feilstillinger, og aktiv bruk av hjelpemidler. Det foregår mye forskning med tanke på genetiske behandlingsmetoder, men det er enda ikke kommet til noen definitive gjennombrudd. Pågående studier med genterapi har vist lovende resultater. Elektrisk rullestol er vanligvis nødvendig fra tenårene hos de med Duchennes sykdom.

Kortisonbehandling er vist å øke muskelstyrken, og reduserer tiden inntil avhengighet av rullestol med fra 6 måneder til 2 år (Duchenne). Ved tiltakende hjertesvikt brukes hjertestyrkende medisiner som ACE-hemmere. Det finnes en rekke nye medikamenter under utvikling som på sikt kan bidra til å bremse sykdomsutviklingen.

Kirurgi eller ortoser kan også komme på tale for å avstive ryggen, korrigere skjevheter og forebygge åndedrettssvikt.

Forrige side Neste side