Informasjon

Duchennes muskeldystrofi

Prognose

Duchennes dystrofi har et tiltakende forløp. Her tapes gangfunksjonen i barneårene, og de fleste vil være avhengig av rullestol alt fra ca. 12-års alder. På grunn av svekkelse også av rygg-, bryst- og pustemuskler, og i tillegg også musklene i hjertet, vil det etter hvert komme komplikasjoner fra hjerte og lunger med svekket hjertemuskel og svekket pusteevne.

Livslengden hos pasienter med Duchenne har økt mye de senere årene. Dette skyldes mer intensivert behandling. Tidligere var fysioterapi og behandling med rullestol de eneste mulighetene. Nå kan medisiner bidra til å bevare muskelstyrken noe lenger. Medisiner kan også styrke muskulaturen i hjertet og forlenge tiden før hjertefunksjonen blir for svak. Operasjoner på ryggsøylen, kombinert med pustehjelp, kan dessuten bidra til å forlenge livet med mange år. Tidligere var forventet levetid ved denne sykdommen ikke mer enn 15-25 år, men nå lever en økende andel lengre enn 40 år.

Forrige side Neste side