Informasjon

Ehlers-Danlos' syndrom

Temaside om Korona

Årsak

Ehlers-Danlos' syndrom skyldes kollagendefekter og/eller kollagenmangel. Ehlers-Danlos' syndrom arves vanligvis autosomalt dominant, men syndromet kan skyldes flere genendringer (mutasjoner) som påvirker strukturen til ulike kollagentyper. Symptomatologien og de kroppslige forandringene varierer mye og avhenger av hva slags genmutasjon pasienten har.

Forrige side Neste side