Informasjon

Ehlers-Danlos' syndrom

Temaside om Korona

Diagnosen

Diagnosen stilles først og fremst på grunnlag av de typiske kroppslige forandringene. Sentralt står hudforandringene og funn av hypermobile ledd. Nyttige tilleggsundersøkelser er gjerne DNA-tester og ekkokardiografi.

Forrige side Neste side