Informasjon

Ehlers-Danlos' syndrom

Temaside om Korona

Vil du vite mer?

TRS kompetansesenter (Sunnaas sykehus)

TRS er et landsdekkende kompetansesenter for syv sjeldne, medfødte diagnosegrupper. Senteret er en del av Sunnaas sykehus HF i Helse Sør-Øst RHF og ligger på Nesodden utenfor Oslo.
Senteret bygger opp kompetanse, formidler kunnskap og gir veiledning angående ulike forhold knyttet til alle aldersgrupper innen de syv diagnosegruppene.
Diagnosen er grunnlaget for å bli registrert som bruker av senteret.

TAKO-senteret

TAKO-senteret er et landsdekkende kompetanse-senter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander (SMT).

Forrige side