Informasjon

Fiskeodør syndromet

Fiskeodør syndromet er en sjelden tilstand der nedbrytningen av visse avfallsstoffer i kroppen er forstyrret. Resultatet blir økt utskillelse av stoffet trimetylamin som har en kraftig lukt av råtten fisk.

Hva er fiskeodør syndromet?

Kalles også fiske-malodør syndromet eller trimetylaminuri. Det er en forstyrrelse i stoffskiftet (metabolismen) som medfører utskillelse av økte mengder av stoffet trimetylamin i urinen, svetten, utåndingsluften og andre kroppsvæsker. Trimetylamin har en kraftig aroma av råtten fisk, som henger ved en person med denne tilstanden, og som kan oppleves ødeleggende for vedkommende både personlig, sosialt, på skolen og i arbeidslivet.

Fiskeodør syndromet er en uvanlig og forholdsvis sjelden tilstand. Den forekommer kanskje noe hyppigere blant kvinner enn menn. Det en medfødt tilstand som hos noen blir åpenbar allerede i barnealderen, mens hos andre dukker symptomene opp først omkring puberteten eller i voksen alder.

Fiskeodør syndromet er i de fleste tilfeller en arvelig tilstand. Foreldrene behøver ikke å ha symptomer, men de er "bærere" av syndromet. Det vil si at begge har arveanlegg (gener) som fører til at barnet kan få de typiske plagene dersom de får gener som disponerer for sykdommen fra begge foreldrene.

Årsak

Trimetylamin dannes ved nedbrytning av ulike stoffer i kosten. Normalt vil det aller meste av trimetylamin brytes ned videre til såkalt N-oxid trimetylamin som er luktfritt. Men fordi de enzymene som skal bryte ned trimetylamin, fungerer dårlig - eller det er for lite av enzymene - stopper nedbrytingen opp. Trimetylamin skilles da ut gjennom urin, svette og pust.

Symptomer

Det eneste symptomet er at det lukter råtten fisk av vedkommende. Det kan lukte andre ting også, som for eksempeø søppelaktig, sterk svetteaktig lukt, avføringslukt, dårlig ånde. Hos noen er lukten mer påfallende enn hos andre. Og noen opplever at lukten kun er tilstede i perioder. Enkelte opplever at lukten er mer fremtredende omkring menstruasjon, når man har feber eller når man er under stress.

Diagnostikk

Diagnosen stilles ved å analysere en urinprøve hvor det påvises høye mengder trimetylamin.

I tillegg er det mulig å foreta en genetisk analyse for å kartlegge hvilke gener som er påvirket.

Behandling

Kunnskapen om tilstanden er begrenset fordi den i liten grad har vært gjenstand for omfattende forskning. Det finnes i dag ingen god behandling av tilstanden. Først og fremst vil man gjennom kostråd fra ernæringsekspert forsøke å redusere inntaket av mattyper som inneholder mye av stoffer som i kroppen brytes ned til trimetylamin.

Eksempler på slike matvarer er

  • Kolin: eggeplomme, innmat, enkelte grønnsaker (som kål, mais og avokado), soyabønner, kumelk, peanøtter
  • Trimetylamin N-oxid (som kan tilbakedannes til trimetylamin av tarmbakterier): fisk og skalldyr

Sporadiske kurer med antibiotika som fjerner noe av bakteriene i tarmen, kan hos noen gi mindre lukt. Bakteriene i tarmen spiller nemlig en viktig rolle i nedbrytningen til trimetylamin.

Psykososial støtte er viktig for å forebygge isolasjon og depresjon.

Prognose

Det finnes i dag ingen effektiv behandling som kan fjerne eller kontrollere sykdommen. Siden det er en stoffskifte-sykdom, er det en livslang tilstand. Kostbehandling og eventuelt antibiotikakurer kan ha god effekt hos noen og bør forsøkes.

Vil du vite mer?

  • Fiskeodør syndromet - for helsepersonell