Informasjon

Klinefelters syndrom

Det er en medfødt tilstand hos gutter som følge av for mange kjønnskromosomer. Feilen i arvematerialet fører blant annet til mangelfull utvikling av testiklene.

Symptomer og tegn

Penis er som regel normal, men en sjelden gang kan gutter med tilstanden ha en lite utviklet penis allerede ved fødselen. De aller fleste med Klinefelters syndrom har normal intelligens, men atferdsproblemer forekommer litt oftere enn hos andre barn. Unntaksvis oppstår mistanken om tilstanden i barneårene på grunn av hurtig lengdevekst og lette følelsesmessige og atferdsmessige avvik. Dysleksi er svært vanlig blant barn med Klinefelters syndrom, og de har ofte større vansker med å utføre eller løse praktiske oppgaver.

Utviklingen frem til puberteten er som regel ganske normal.

Forrige side Neste side