Informasjon

Kortvoksthet - akondroplasi

Akondroplasi er den vanligste formen for kortvoksthet og skyldes en feil i arveanlegget. Tilstanden kan arves fra foreldrene.

Prognose

Barn med akondroplasi har ofte forsinket motorisk utvikling i barneårene, men den intellektuelle utviklingen er normal.

Studier som har fulgt pasienter med akondroplasi over flere tiår tyder på noe økt dødelighet i småbarnsalder og tidlig voksen alder. I fravær av komplikasjoner er prognosen for funksjon og livslengde god, men man har sett redusert fysisk helse tidligere enn i befolkningen generelt.

Forrige side Neste side