Informasjon

Leppe-kjeve-gane-spalte

Leppe-kjeve-gane-spalte er en misdannelse som forekommer hos ca. 2 av 1000 nyfødte barn. Tilstanden skaper problemer med amming, tannutvikling og ofte hyppige ørebetennelser. Disse barna må gjennom flere operasjoner, og de følges av behandlingsteam gjennom hele oppveksten.

Hva er leppe-kjeve-ganespalte?

 

Tidlig i svangerskapet har alle fostre to spalter, eller åpne rom, gjennom leppe, kjeve og gane. I 2. og 3. svangerskapsmåned skjer det vanligvis en sammensmelting av de ulike ansiktsdelene til et ferdig ansikt. Hos noen få stopper denne prosessen opp, eller den starter ikke i det hele tatt. Resultatet blir spalte i leppe eller gane, eller kombinert leppe- og ganespalte. Spaltene kan være ensidige, eller sjeldnere tosidige.

Leppe-kjeve-gane-spalte forekommer hos ca 2 av 1000 nyfødte barn og oppdages ved ultralyd forut for fødsel, eller ved fødsel/nyfødtundersøkelse. En norsk studie fant at 51 prosent hadde kombinert leppe-kjeve-ganespalte, 25 prosent hadde bare leppespalte og 24 prosent hadde isolert ganespalte.

Neste side