Informasjon

Leppe-kjeve-gane-spalte

Leppe-kjeve-gane-spalte er en misdannelse som forekommer hos ca. 2 av 1000 nyfødte barn. Tilstanden skaper problemer med amming, tannutvikling og ofte hyppige ørebetennelser. Disse barna må gjennom flere operasjoner, og de følges av behandlingsteam gjennom hele oppveksten.

Temaside om Korona

Hva er leppe-kjeve-ganespalte?

 

Tidlig i svangerskapet har alle fostre to spalter, eller åpne rom, gjennom leppe, kjeve og gane. I 2. og 3. svangerskapsmåned skjer det vanligvis en sammensmelting av de ulike ansiktsdelene til et ferdig ansikt. Hos noen få stopper denne prosessen opp, eller den starter ikke i det hele tatt. Resultatet blir spalte i leppe eller gane, eller kombinert leppe- og ganespalte. Spaltene kan være ensidige, eller sjeldnere tosidige.

Leppe-kjeve-gane-spalte forekommer hos ca 2 av 1000 nyfødte barn og oppdages ved ultralyd forut for fødsel, eller ved fødsel/nyfødtundersøkelse. En norsk studie fant at 51 prosent hadde kombinert leppe-kjeve-ganespalte, 25 prosent hadde bare leppespalte og 24 prosent hadde isolert ganespalte.

Neste side