Informasjon

Marfans syndrom

Marfans syndrom er en arvelig bindevevssykdom som kan gi symptomer og tegn fra ulike organ i kroppen, først og fremst fra øynene, hjerte- og karsystemet og muskelskjelettapparatet.

Hva er Marfans syndrom?

Marfans syndrom er en arvelig bindevevssykdom som kan gi symptomer og tegn fra ulike organ i kroppen, først og fremst fra øynene, hjerte- og karsystemet og muskelskjelettapparatet. Tilstanden ble første gang beskrevet av Antoine-Bernard Marfan i 1886.

Det er en sjelden tilstand, men mange tilfeller er udiagnostiserte. Det antas at forekomsten er omtrent 2-3 tilfeller per 10.000 personer. Tilstanden forekommer over hele verden, og det er ingen kjønnsforskjell. Siden tilstanden medfører høy lengdevekst, er forekomsten høyere innenfor visse idretter som basketball og volleyball.

Neste side