Informasjon

Marfans syndrom

Marfans syndrom er en arvelig bindevevssykdom som kan gi symptomer og tegn fra ulike organ i kroppen, først og fremst fra øynene, hjerte- og karsystemet og muskelskjelettapparatet.

Hva er Marfans syndrom?

Marfans syndrom er en arvelig bindevevssykdom som kan gi symptomer og tegn fra ulike organ i kroppen, først og fremst fra øynene, hjerte- og karsystemet og muskelskjelettapparatet. Tilstanden ble første gang beskrevet av Antoine-Bernard Marfan i 1886.

Det er en sjelden tilstand, men mange tilfeller er udiagnostiserte. Forekomsten er på 4.6-6.5/100.000 og antall nye årlige tilfeller er 0.2/100.000. Tilstanden forekommer over hele verden, og det er ingen kjønnsforskjell. Siden tilstanden medfører høy lengdevekst, er forekomsten høyere innenfor visse idretter som basketball og volleyball.

Neste side