Informasjon

Marfans syndrom

Temaside om Korona

Behandling

Siden Marfans syndrom kan gi komplikasjoner fra ulike organer, er oppfølging av flere typer spesialister nødvendig. Regelmessig vurdering av veksten til hovedpulsåren står sentralt i oppfølgingen. Dersom det påvises begynnende utvidelse av hovedpulsåren, vil man starte tidlig med medikamentell behandling med betablokker eller AII-blokker - medikamentene senker blodtrykket og reduserer strekket/presset på hovedpulsåren. Dersom utvidelsen av blodåren fortsetter, er operasjon en god behandling. 

Andre kirurgiske inngrep som kan være aktuelle, er reparasjon av hjerteklaffer, korreksjon av skjev rygg, inngrep på deformiteter i brystkassen, øyeoperasjon. Det kan også være aktuelt å redusere lengdeveksten ved å fremskynde puberteten ved hjelp av hormoner. 

Forrige side Neste side