Informasjon

Marfans syndrom

Temaside om Korona

Prognose

Tidligere var det mange som døde i forholdsvis ung alder (40-50 års alderen) som følge av skade på hovedpulsåren eller hjertesvikt. Med dagens behandling og oppfølging viser nyere data at personer med Marfans syndrom har tilnærmet normal levetid.

En forutsetning for god prognose er nøye oppfølging og kontroller slik at behandlingstiltak kan settes i verk før alvorlig skade oppstår.

Forrige side Neste side