Informasjon

Ryggmargsbrokk og nevralrørsdefekter

Nevralrøret er det tidlige anlegget til sentralnervesystem hos fosteret. Det lukker seg normalt tidlig i fosterlivet. I noen tilfeller lukker det seg ikke tilfredsstillende, noe som kan medføre alvorlige utviklingsforstyrrelser.

Hva er nevralrørsdefekter?

Nevralrøret lukkes omtrent 30 dager etter befruktning, det vil si kanskje så lite som to uker etter uteblitt menstruasjon og første mulige positive graviditetstest. Nevralrørsdefekter er en gruppe medfødte tilstander som skyldes manglende lukking av strukturene omkring det som skal bli ryggmargen. Feilen oppstår svært tidlig i fosterlivet, før nevralrøret lukker seg. Hos det ferdig utviklede fosteret kan denne misdannelsen resultere i unormal utvikling av ryggmargen og sentralnervesystemet, og/eller at deler av en eller flere rygghvirvler mangler, slik at ryggmargen blir liggende mer eller mindre åpen og ubeskyttet.

Det finnes flere ulike varianter av nevralrørsdefekter, vanligst er såkalt spina bifida occulta, som muligens forekommer hos så mange som hvert tredje menneske. Spina bifida occulta er vanligvis ufarlig og gir få eller ingen plager. Mest alvorlig er anencephali, der hjernen mangler fullstendig. Mellom disse ytterpunktene er det særlig én tilstand som er forholdsvis vanlig, nemlig ryggmargsbrokk (myelomeningocele).

Neste side