Informasjon

Ryggmargsbrokk og nevralrørsdefekter

Forekomst

Tidligere studier viste en forekomst av de mer alvorlige nevralrørsdefekter på ca 1 per 600 levendefødte barn per år. Forekomsten er nå fallende, hovedsakelig på grunn av økt oppmerksomhet omkring nytten av folat-bruk og økt bruk av fosterdiagnostikk og svangerskapsavbrudd. I Norge kompliseres årlig om lag 70 svangerskap av nevralrørsdefekter. Den vanligste nevralrørsdefekten forenlig med liv er myelomeningocele med omtrent 20 tilfeller pr år i Norge. I 2017 ble det født 4 barn med ryggmargsbrokk. Det ble foretatt 19 aborter med tilstanden. 

Forrige side Neste side