Informasjon

Ryggmargsbrokk og nevralrørsdefekter

Nevralrøret er det tidlige anlegget til sentralnervesystem hos fosteret. Det lukker seg normalt tidlig i fosterlivet. I noen tilfeller lukker det seg ikke tilfredsstillende, noe som kan medføre alvorlige utviklingsforstyrrelser.

Forekomst

Tidligere studier viste en forekomst av de mer alvorlige nevralrørsdefekter på ca 1 per 600 levendefødte barn per år. Forekomsten er nå fallende, hovedsakelig på grunn av økt oppmerksomhet omkring nytten av folat-bruk og økt bruk av fosterdiagnostikk og svangerskapsavbrudd. I Norge kompliseres årlig om lag 70 svangerskap av nevralrørsdefekter. Den vanligste nevralrørsdefekten forenlig med liv er myelomeningocele med omtrent 20 tilfeller pr år i Norge. Tall fra Fødselsregisteret for 2015 var 19 tilfeller. Tolv ble abortert etter å ha blitt nemdbehandlet og 7 levendefødte barn. 

Forrige side Neste side