Informasjon

Ryggmargsbrokk og nevralrørsdefekter

Diagnosen

Ved alvorlige nevralrørsdefekter som myelomeningocele og anencephali blir diagnosen ofte stilt under den vanlige ultralydundersøkelsen som er et tilbud til alle gravide omkring uke 18. Om defekten ikke har blitt oppdaget ved ultralyd, og det er en symptomgivende defekt, vil den i de fleste tilfeller være åpenbar når barnet blir født.

Konvensjonelle røntgenbilder og CT av ryggsøylen kan fremstille omfanget av de benede defektene. MR anbefales for å vise bløtdelsdefektene og graden av påvirkning av ryggmargen (medulla). Ved myelomeningocele må nyrer og urinveier følges opp regelmessig med ultralyd, eventuelt andre bildeundersøkelser.

Forrige side Neste side