Informasjon

Ryggmargsbrokk og nevralrørsdefekter

Nevralrøret er det tidlige anlegget til sentralnervesystem hos fosteret. Det lukker seg normalt tidlig i fosterlivet. I noen tilfeller lukker det seg ikke tilfredsstillende, noe som kan medføre alvorlige utviklingsforstyrrelser.

Behandling

Spina bifida occulta behøver ikke å behandles ettersom tilstanden er ufarlig og ikke gir problemer. Ved myelomeningocele er rask behandling derimot svært viktig. Defekten i huden må tildekkes slik at ikke nerver og ryggmarg ligger åpent, ellers kan resultatet bli livstruende hjernehinnebetennelse. Operasjonen gjøres som regel i løpet av de første levedøgnene. Vanligvis legges samtidig inn drenasje fra hjernen for å unngå vannhode.

I tiden etter den første operasjonen vil det kunne være behov for ytterligere behandling, for eksempel av feilstillinger i rygg, hofter, ankler og føtter. Det er også viktig at blæren og urinveiene undersøkes grundig.

I oppveksten vil barn med myelomeningocele som regel behøve omfattende oppfølging og behandling fra et tverrfaglig team. Allmennlege, barnelege, nevrokirurg, ortoped, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom er noen av støttespillerne som kan behøves. I tillegg vil det ofte være behov for tilpasning av skole- og undervisningssituasjon.

Forrige side Neste side