Informasjon

Ryggmargsbrokk og nevralrørsdefekter

Prognose

Personer med spina bifida occulta vil i de aller fleste tilfeller aldri merke noe til misdannelsen og kan leve et fullstendig normalt liv.

Myelomeningocele må anses som en alvorlig sykdom, og de fleste opplever betydelige problemer i oppveksten og senere i livet. Dette gjelder blant annet problemer knyttet til infeksjoner, urinveis- og nyresykdommer, muskellammelser og vannhode. Mange vil også oppleve sosiale vanskeligheter. I tillegg er det en betydelig overhyppighet av mental retardasjon og psykiatriske problemer. I de mest alvorlige tilfellene vil skadene være så omfattende at livet ikke står til å berge. Det er likevel viktig å være klar over at mange med myelomeningocele lever et fullverdig godt liv og fungerer utmerket både sosialt og i arbeidslivet.

Forrige side Neste side