Informasjon

Prader-Willi syndrom

Prader-Willi syndrom er en medfødt, arvelig forstyrrelse og er den vanligste formen for fedme som skyldes skade på arveanlegget.

Hva er Prader-Willi syndrom?

Prader-Willi syndrom er en medfødt, arvelig forstyrrelse og er den vanligste formen for fedme som skyldes skade på arveanlegget. Diagnosen stilles ofte ikke før i tidlig skolealder fordi symptomer og tegn er forholdsvis uspesifikke, særlig i småbarnsalderen. Tilstanden ble første gang beskrevet i medisinsk litteratur på 1950-tallet.

Prader-Willi syndrom forekommer ved ca. 1 av 25.000 fødsler. Men siden mange ikke diagnostiseres så tidlig, er dette et for lavt tall og man antar at den korrekte forekomsten er 1 per 10.000-15.000. Tilstanden rammer begge kjønn likt, og den forekommer i alle etniske grupper.

Neste side