Informasjon

Prader-Willi syndrom

Prader-Willi syndrom er en medfødt, arvelig forstyrrelse som skyldes skade på arveanlegget.

Temaside om Korona

Hva er Prader-Willi syndrom?

Prader-Willi syndrom er en medfødt, arvelig forstyrrelse som skyldes skade på arveanlegget av ukjent årsak. Diagnosen stilles ofte første leveår, men den kan bli forsinket fordi symptomer og tegn kan være vage, særlig i småbarnsalderen. Tilstanden ble første gang beskrevet i medisinsk litteratur på 1950-tallet.

Prader-Willi syndrom forekommer ved cirka 1 av 25 000 fødsler, det vil si ca. 2-3 tilfeller årlig i Norge. Tilstanden rammer begge kjønn likt, og den forekommer i alle etniske grupper.

Neste side