Informasjon

Prader-Willi syndrom

Prader-Willi syndrom er en medfødt, arvelig forstyrrelse som skyldes skade på arveanlegget.

Hva er Prader-Willi syndrom?

Prader-Willi syndrom er en medfødt, arvelig forstyrrelse som skyldes skade på arveanlegget av ukjent årsak. Diagnosen stilles ofte i første leveår, men den kan bli forsinket fordi symptomer og tegn kan være vage, særlig i småbarnsalderen. Tilstanden ble første gang beskrevet i medisinsk litteratur på 1950-tallet.

Prader-Willi syndrom forekommer ved cirka 1 av 10-30 000 fødsler, det vil si ca. 2-4 tilfeller årlig i Norge. Tilstanden rammer begge kjønn likt, og den forekommer i alle etniske grupper.

Neste side