Informasjon

Prader-Willi syndrom

Symptomer ved behandlet tilstand

Riktig oppfølging har en positiv innvirkning på helse og livskvalitet, men den sentrale oppgaven i å unngå den karakteristiske fedmen og utfordrende atferd setter store krav til omgivelsene. Man ser at disse problemstillingene letter når behandling med veksthormon og andre tiltak blir satt inn på et tidlig stadium. Gjennom tidlig behandling med veksthormon, kostanbefalinger og behandling med kjønnshormoner i puberteten minskes problemene med kortvoksthet, fedme og økt søvnighet. Og de utvikler mer normale kjønnskarakteristika.

Internasjonale retningslinjer anbefaler at man begynner med veksthormon i første leveår og gjerne mellom 4-6 måneders alder, men da under forutsetning av det er gjort en søvnundersøkelse og en grundig medisinsk vurdering på forhånd.

Alle medikamenter som gis, skal doseres på en forsiktig måte, da kroppssammensetningen består av en relativt liten muskelmasse og desto større fettmasse.

Forrige side Neste side