Informasjon

Prader-Willi syndrom

Diagnostikk

Ernæringsproblemene i spedbarnsalderen, overspisingen i småbarnsalderen, økende fedme, typiske ansiktstrekk, kortvoksthet og forsinket pubertet gir mistanke om tilstanden. Siden symptomene lenge er vage, og det dreier seg om en sjelden tilstand, er det lett å overse diagnosen lenge.

Dersom diagnosen mistenkes, bekreftes den ved genetisk testing. 

Forrige side Neste side