Informasjon

Prader-Willi syndrom

Temaside om Korona

Prognose

Oppfølging og behandling av personer med Prader-Willi syndrom er krevende og en livslang utfordring. Atferdsproblemer knyttet til matsøking og kamp mot overvekt kan krever en iherdig innsats. En betydelig overvekt er vanligvis hovedårsaken til økt sykelighet og dødelighet hos personer med Prader-Willi syndrom. De har betydelig økt risiko for å utvikle diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer og beinskjørhet. Noen har søvnapné, og noen utvikler alvorlig sinnslidelse.

Tidlig diagnose, god behandling og unngåelse av fedme kan gi et tilnærmet normalt langt og godt liv.

Forrige side Neste side