Informasjon

Prader-Willi syndrom

Genetisk rådgiving

Genetisk rådgivning tilbys foreldre til et barn med Prader-Willi syndrom som vurderer å få flere barn. Det er uvanlig med økt risiko ved nye svangerskap, men det bør avklares i den enkelte familie ved genetisk veiledning da det i sjeldne tilfeller finnes økt gjentakelsesrisiko. Andre familiemedlemmer kan også være i risiko for å få barn med Prader-Willi syndrom og kan ha nytte av genetisk testing og veiledning.

Forrige side Neste side