Informasjon

Cystiske teratomer

Forekomst

Tilstanden er sjelden. Totalt sett forekommer tre av fire teratomer hos jenter. Lokalisasjonen er nøye knyttet til alder. I spedbarns- og tidlig barnealder er den hyppigste lokalisasjon andre steder enn kjønnsorganene (ekstragonadalt), mens teratomer senere i barndommen og i voksen alder oftere er lokalisert til eggstokker og testikler.

De fire vanligste lokalisasjonene for teratomer er ved halebeinet (sacrococcygeale teratomer), i eggstokkene (ovariale teratomer), i testiklene (testikulære teratomer) og i brysthulen (mediastinale teratomer). I tillegg kan de i sjeldne tilfeller forekomme på halsen og inne i hjernen.

Sacrococcygeale teratomer utgjør 60 prosent av alle teratomer og er de vanligste svulstene hos nyfødte. De forekommer hos 1 av 20.000-40.000 nyfødte. Tilstanden kan også diagnostiseres i mors liv. Den er mye vanligere blant jenter (3-4:1).

Ovariale teratomer utgjør cirka 30 prosent av alle teratomer og 10-20 prosent av alle svulster i eggstokkene. Det er den vanligste svulsten på eggstokkene til jenter under 20 år. Svulstene kan være på begge sidene hos 10-15 prosent. De forekommer hyppigst i befruktningsdyktig alder og diagnostiseres oftest tidlig i 30-årene.

Testikulære teratomer er sjeldne, men utgjør en noe større andel av alle testikkelsvulster hos gutter før puberteten.

Mediastinale teratomer er forholdsvis sjeldne. De kan forekomme i alle aldersgrupper, men er vanligst i 20-40-årsalderen.

Forrige side Neste side