Informasjon

Cystiske teratomer

Prognose

Ved tidlig og riktig behandling er prognosen utmerket. Mulige komplikasjoner varierer med svulstens beliggenhet. Risikoen for kreftutvikling er gjennomgående meget liten, men tilsier tidlig kirurgisk inngrep. I noen tilfeller kan selve operasjonen være risikofyllt.

Forrige side Neste side