Informasjon

Asperger syndrom

Temaside om Korona

Årsaker til Asperger

Årsakene er ufullstendig kartlagt. Genetiske faktorer har stor betydning, både arvelige og tilfeldige. Rundt halvparten har en førstegradsslektning med en autismespekterforstyrrelse eller autistiske trekk. En rekke miljøfaktorer er satt i sammenheng med utvikling av autismespekterforstyrrelser, men enkeltfaktorer er ikke påvist og årsaksforholdene er ikke kjent.

Forrige side Neste side