Informasjon

Asperger syndrom

Temaside om Korona

Forløpet 

Høytfungerende autisme og Aspergers syndrom oppdages gjerne senere enn andre mer alvorlige former for autisme som i mange tilfeller kan gjenkjennes rundt to års alder. Tilstanden kan hos noen først bli tydelig rundt puberteten.

Barnet fungerer ofte forholdsvis godt innad i familien, mens endring i dagliglivets rutiner, slik som flytting og reiser, kan virke svært stressende og gi overbelastningssymptomer, for eksempel et raseriutbrudd.

Ungdomstidens omveltninger inkludert skifter i sosial atferd og kommunikasjon oppleves gjerne særlig utfordrende for personer med Asperger, og risikoen for å bli deprimert er økt. Intellektuelle evner kan være høyt utviklet, og enkelte blir svært dyktige innen vitenskapsområder. 

Mange med Asperger fyller også kriteriene for ADHD. En stor andel har tvangslidelser og tics, inntil 20% oppfyller kriteriene for Tourettes syndrom. Stemningslidelser forekommer hyppig.

Forrige side Neste side