Informasjon

Asperger syndrom

Asperger syndrom gir seg vanligvis tilkjenne fra rundt treårsalderen, men en må som regel vente til barnet er i skolealder før det er mulig å stille en sikker diagnose.

Diagnostikk av Asperger

Kroppslige sykdommer kan opptre sammen med Asperger syndrom, og det er viktig med grundig medisinsk og nevrologisk utredning. Hørselsundersøkelse og synsundersøkelse hører også med. Psykologisk testing, kartlegging av sosial utvikling, språkutvikling, utvikling av lekeatferd og interesser står sentralt i utredningen. Som regel vurderes barnet av flere spesialister, blant annet øyelege og øre-nese-halslege. Videre utredning med kromosomundersøkelse, blodprøver, eventuelt CT eller MR, EEG og spinalvæskeundersøkelse er aktuelt hos noen.

Barnet henvises til barne- og ungdomspsykiatrisk helsetjeneste så snart det er mistanke om en utviklingsforstyrrelse. Utredningen er en spesialistoppgave.

Forrige side Neste side