Informasjon

Asperger syndrom

Temaside om Korona

Diagnostikk 

Barnet henvises til barne- og ungdomspsykiatrisk helsetjeneste, eventuelt habiliteringstjenesten så snart det er mistanke om en autismespekterforstyrrelse. Utredningen er en spesialistoppgave. Spesialisthelsetjenesten vil være ulikt organisert i de ulike landsdelene, og det er opprettet regionale fagmiljø med oversikt over tilbudet ved autismespekterforstyrrelse i alle helseregioner. 

Andre sykdommer kan opptre sammen med Asperger syndrom, og det er viktig med grundig medisinsk, nevrologisk og psykiatrisk utredning. Hørselsundersøkelse og synsundersøkelse hører også med. Kartlegging av barents utvikling, atferd og kognitive funksjon står sentralt i utredningen. Observasjon og standardiserte intervju er viktig verktøy i utredningen. I noen tilfeller må barnet vurderes av flere spesialister, blant annet barnelege, øyelege eller øre-nese-halslege. Videre utredning med kromosomundersøkelse, blodprøver, eventuelt MR, EEG og spinalvæskeundersøkelse er aktuelt hos noen.

Forrige side Neste side