Informasjon

Asperger syndrom

Temaside om Korona

Behandling av Asperger

Behandlingsmålene avhenger av barnets alder, og det enkelte barns spesielle behov. Viktige mål vil være å:

  • Stimulere til læring av kommunikative ferdigheter/språk
  • Bygge på og videreutvikle sterke sider
  • Motvirke skjevutvikling ved å lære hensiktsmessige kommunikasjonsformer
  • Forhindre tap av ferdigheter
  • Behandle andre sykdommer - f.eks. epilepsi
  • Sørge for at foreldre får nødvendig avlastning og økonomisk støtte (rettigheter)
  • Være oppmerksom på andre barn i familien

Det finnes ingen helbredende behandling. Imidlertid er tidlig diagnose og igangsetting av tiltak viktig - det kan utsette ytterligere tap av ferdigheter og hindre ytterligere skjevutvikling. Opptrening til selvstendighet og selvhjelp etterstrebes. Det er hensiktsmessig å utnytte barnets pedantiske tilbøyeligheter i behandlingen. Innlæring av "atferdsregler" kan i noen grad forebygge sosiale vansker. 

Medikamenter

Det er ingen generell indikasjon for medikamentell behandling. Medikamenter kan forsøkes for å mildne eventuelle tilleggsplager som søvnvansker, depresjon, hyperaktivitet, oppmerksomhetsproblemer eller atferdsforstyrrelser. Medikamenter er aldri aktuelt som eneste behandling. Aktuelle medikamenter kan være sovemidler, antidepressiva, nevroleptika (ved selvskadende atferd, aggresjon), sentralstimulerende legemidler (ved oppmerksomhetssvikt og/eller hyperaktivitet). 

Annen behandling

Opptrening (habilitering) av barnet krever et livslangt opplegg med opplæring, arbeid, fritid og bolig. Barnepsykiater eller pediater (habiliteringstjenesten) har ansvar for å drøfte diagnose, prognose og behandling med foreldre. Det kan være aktuelt å tilby søsken hjelp og støtte. Eventuell epilepsi, syns-, hørselsdefekter og andre medisinske lidelser henvises til relevant spesialist. Det kan være aktuelt å tilby familien genetisk veiledning. Å gjøre familien oppmerksom på interesseorganisasjon er viktig.

Forrige side Neste side