Informasjon

Asperger syndrom

Temaside om Korona

Prognosen ved Asperger

Det finnes ingen behandling for den grunnleggende tilstanden. Fremtidsutsiktene ved Asperger syndrom er gjennomgående mye bedre enn ved alvorligere former for autisme. Omtrent halvparten får en relativt problemfri voksentilværelse, mange gifter seg og noen gjør akademisk karriere. Risikoen for å utvikle depresjon eller å begå selvmord i ungdomsårene er økt. 

Forrige side Neste side