Informasjon

Tiltak ved autismespekterforstyrrelser

Temaside om Korona

Medikamentell behandling

Medikamenter hjelper ikke mot autisme. Men medisiner kan være nyttige i behandlingen av enkeltsymptomer, tilleggsplager eller andre sykdommer. Bruk av medisiner skal alltid forutgås av forsøk på andre tiltak og aldri være eneste tiltak. Det kan for eksempel være behov for å bruke dempende medisiner som minsker faren for at barnet skader seg selv. Til dette formålet brukes gjerne såkalte nevroleptika som ellers brukes ved alvorlige urotilstander og psykisk sykdom. Melatonin kan være aktuelt å forsøke ved søvnforstyrrelse der andre tiltak ikke har ført frem. Ved uttalte symptomer som hyperaktivitet og oppmerksomhetsforstyrrelse, kan sentralstimulerende midler være nyttig hos noen.

Forrige side Neste side