Informasjon

Tiltak ved autismespekterforstyrrelser

Kosthold og dietter

Temaet er omdiskutert og det finnes ingen internasjonal enighet. Ifølge norske eksperter anbefales ikke diettbehandling på generell basis på grunn av mangel på gode vitenskapelige bevis på effekt. Vi vet imidlertid at et sunt og balansert kosthold er viktige forutsetninger for normal vekst og utvikling, og en god helse.

Det finnes beretninger om autistiske barn som er blitt behandlet med gluten- og melkefri diett, og som har vist store fremskritt. Det er gjort noen kontrollerte studier på effekten av slik diett ved autisme, men disse er av for lav kvalitet til at en kan konkludere, både når det gjelder effekt og skadeeffekt av slike tiltak. Bekymringen er at utelukkelse av enkelte matvarer i kosten hos barn, kan føre til et ubalansert kosthold og påvirke barnets helse negativt.

Flere samleanalyser (metaanalyser) konkluderer med at det ikke finnes kvalitetsstudier som bekrefter noen effekt av ulike dietter eller kosttilskudd. Unngåelse av enkelte matvarer anbefales kun dersom det er påvist allergi eller intoleranse eller der barnet har mage-/tarmplager som kan behandles med endringer i kosten.

Forrige side Neste side