Informasjon

Tiltak ved autismespekterforstyrrelser

Temaside om Korona

Hvor godt hjelper tiltakene?

Effekten av tiltakene som blir satt i gang, avhenger av hvor alvorlig barnets tilstand er. Noen barn med begrenset sykdom kan komme seg bra med tidlige og vedvarende tiltak og oppfølging. Mens barn med alvorligere sykdom ikke gjør særlige fremskritt, selv om de får tett oppfølging. Likevel vil man også hos de dårligste barna oppnå bedre funksjon med tiltak enn uten tiltak.

Forrige side Neste side